Min uppsats skall handla om queer- och indiefilm!

 
Hej allesamman! Idag har jag handlat kurslitteratur för 3400:-. Jag är så jävla taggad inför denna uppsats nu, så jag vet inte riktigt vad jag skall göra av mig själv! Jag missade till och med min Iscensättningar-lektion ikväll för att jag höll på med uppsatsen. Jag är bara i planeringsstadiet ännu men det ser bra ut tycker jag! BÄSTA, roligaste ämnet man kan tänka sig. 
 
Det är lite speciellt att skriva uppsats sista terminen på bildlinjen i Uppsala eftersom man har 7,5hp skrivande och 7,5hp visuellt skapande. Så jag kommer skriva en C- blandat med en B-uppsats, vet inte riktigt vad det blir, men runt 15-20 sidor text kommer det bli iallafall och den skall vara uppbyggd som en vanlig uppsats. Den visuella biten skall ha med uppsatsen att göra. Jag skall göra en egen spelfilm. 
 
Här är min frågeställning än så länge:

Hur skapar man en queerinspirerad indiefilm från idé till färdig produktion i stil med Gregg Arakis filmestetik?

Ni tycker säkert att det är en jävligt simpel, icke-akademisk frågeställning (kan det ens kallas frågeställning med bara en fråga?) men faktum är att på denna kurs får man skriva mycket mer fritt! Jag tar därför tillfället i akt och lär mig mer om hur man gör schyssta indie- och queerfilmsrullar. <3 

 

 

Professionellt intresse

Jag vill lära mig hur man skapar en spelfilm med indiekänsla från grunden, härstammat ur estetiken i Gregg Arakis filmer. Jag är mest intresserad av indiefilm och queerfilm som står vid sidan av sk. ”high concept”- eller ”hollywood”-produktioner, därför vill jag smala av min undersökning och rikta in mig på just indiefilm. Min favoritregissör inom genren heter Gregg Araki och jag kommer därför att utgå ifrån hans filmer som ligger inom genrerna indie- och queerfilm.

 

Varför jag är engagerad av detta

Jag har alltid varit engagerad i film, jag ser minst en film varje dag och har gjort det så länge jag kan minnas. Film är ett medie som har stor potential att kommunicera med en stor skara människor och beröra på ett sätt som många andra medier ofta kanske inte skulle kunna lyckas med. Att kombinera mitt andra stora intresse, musik, tillsammans med rörlig bild, är för mig ett ultimat kreativt sätt att förmedla sina tankar och känslor på. Inom film finns den möjligheten. Det finns även stora förutsättningar att inom skolan arbeta med film, särskilt i estetiska ämnen som bild, vilket jag ju kommer att vara lärare inom. Film går att ta i så många riktningar och jag brinner verkligen för att bli bättre på filmkonsten.

 

Teori

De akademiska tolkningsramar jag valt till min uppsats är främst filmteori och filmanalys, blandat med Gregg Arakis filmkonstnärsskap.Teorin innefattar information och forskning som andra teoretiker, forskare och filmkonstnärer skrivit om tidigare inom ämnena filmteori, filmanalys, lågbudgetfilm, queerfilm och indiefilm

Tidigare forskning/bakgrund inom filmanalys, filmteori, lågbudgetfilm, queerfilm och indiefilm kommer med andra ord att finnas här. Detta avsnitt i uppsatsen kommer att följa en röd tråd, jag kommer koppla ihop begrepp och teorier med varandra. All teori relateras till undersökningen i uppsatsen. Undersökningen består huvudsakligen av hur man bygger upp en indiefilm från idé till färdig produktion med utgångspunkt i Gregg Arakis filmskapande. Jag kommer diskutera alla mina valda, relevanta teorier med varandra, inte enbart redovisa resultat. Jag kommer också ha med en kritisk diskussion om teoriernas brister och förtjänster inom valda teman. Jag avslutar avsnittet med en sammanfattning av de centrala och teoretiska utgångspunkterna som jag fått fram genom min läsning. Kort och gott kommer dessa områden att beröras inom teorin:

- Filmteori med indie- och queeranknytning

- Filmanalys

- Forskning/teori kring indiefilm och queerfilm

- Forkning/teori kring Gregg Araki

 

För att komma åt ”evidens” behövs mycket relevant teori och tidigare forskning som alla pekar på samma sak. Därför är det viktigt att jag hittar många olika källor till hur man skapar en indiefilm från idé till färdig produktion.

Jag hoppas även att jag själv kommer få möjlighet att intervjua Gregg Araki på något sätt.

 

Möjliga resultat

De resultat jag skulle kunna generera är en överblick över hur Gregg Arakis filmskapande ser ut i förhållande till filmteori och filmanalys inom genrerna indie- och queerfilm.

 

Visuellt kommer jag även att producera en egen spelfilm efter de resultat jag kommit fram till genom uppsatsens gång.

 

Planering

Vi kommer att skriva uppsatsen fram till början av juni, det innefattar ca 2 månaders skrivande och visuellt gestaltande allt som allt. Jag räknar med att båda delarna kommer ta ungefär lika lång tid, i och med att de båda också är 7,5hp vardera.

Jag kommer att börja med att skriva eftersom det blir relevant för min egen filmproduktion som skall vara ett exempel på mina resultat genom uppsatsen. Jag kommer därför skriva hela April och spela in filmen hela maj.

För det visuella tror jag, så här innan jag forskat kring filmens uppbyggande från idé till färdig produktion, att det kommer ta ca 1 vecka att transformera novell till manus (jag kommer utgå från en redan befintlig novell för att spara tid), och sedan från manus till storyboard. Det kommer ta minst en vecka att spela in och sedan minst två veckor att redigera. Jag måste även se till att jag får hjälp med olika saker, ljud, ljus o.s.v.

 

 

Eftersom jag kommer att lägga stor energi på att läsa olika böcker inom samma ämne kommer jag att få en stor trovärdighet kring mina valda ämnen, då jag kommer kunna jämföra litteraturen mycket väl och plocka fram relevanta slutsatser. Det är en akademisk uppsats och genom den formen kommer det bli enklare att förhålla sig till etiska frågor. All information kommer att hanteras med tillförsikt.

 

Användning av min forskning i framtiden

Det jag upptäcker kommer förhoppningsvis kunna användas inom filmstudier i framtiden. Filmmediet blir bara större och större och mina förhoppningar är att min uppsats kommer kunna hjälpa indiefilmskapare att enkelt sätta igång med sin egen filmproduktion och kanske också kunna använda sig av uppsatsen i sin undervisning om de är verksamma lärare.

 

VARFÖR välja detta område?

Det sammanhang som min uppsats kommer att hamna i Är:

Media,  med vissa inslag av både bild och IKT eftersom film berör mycket.

Det är intressant eftersom film är ett viktigt och bra medie att använda för kommunikation och kulturbreddning.

Det fenomen inom sammanhanget som är mest intressant för mig och andra är nog hur man skapar en spelfilm från idé till färdig produktion eftersom det är vad många troligtvis vill. De flesta har inget bolag i ryggen från början, men de har en dröm om att skapa en fantastisk film. Indie- och queerfilm är intressanta genres eftersom de inte är lika välutforskade som hollywoodfilm.

 

LITTERATUR OCH ANNAT MATERIAL

 

Jag behöver olika sorters material för att kunna skriva min uppsats.

-          Dels behöver jag ha tillgång till Gregg Arakis filmer.

-          Intervjuer och annat material om och av Gregg Araki

-          Böcker om filmteori och filmanalys för queer- eller indiefilm

-          Böcker om tillvägagångssätt från idé till färdig film (helst indiestil och inte hollywood)

Gratis film som visar ”interview with Gregg Araki”:

http://www.amazon.com/gp/product/B002LTWDGC/ref=wtls_list_pr_0_ba

 

 

Jag kommer även beställa alla Gregg Arakis filmer som går att få tag på där han varit producer, director eller writer på.

De filmer jag kommer analysera av Gregg Araki är:

-          The Living End

-          Totally fucked up

-          The Doom Generation (Netflix)

-          Nowhere (laddar ner)

-          Splendor (laddar ner)

-          This is how the world ends (finns här gratis: https://www.youtube.com/watch?v=zTvVcXFjlog)

-          Mysterious Skin

-          Smiley Face (äger den redan)

-          Kaboom (Netflix)

 

 

De material om Gregg Araki jag kommer att använda är:

 
Biography (print)

Kylo-Patrick R. Hart. Images for a Generation Doomed: The Films and Career of Gregg Araki. Lanham, MD: Lexington Books, 2010. ISBN 0739139975

 

Interview

Moving Pictures Magazine (USA)

January 2007, Iss. Sundance, pg. 30, by: Elliot V. Kotek, "Smiley Face... and Gregg Araki"

A&F Quarterly(USA)

Spring 2000, pg. 152-153, by: Gary Kon, "Gregg Araki"

Film Threat (USA)

February 1994, Iss. 14, pg. 20-25, by: Gabriel Alvarez and Jamie Painter, "A Totally F'ed Up Interview With Gregg Araki"

 

Article

Moving Pictures Magazine (USA)

January 2007, Iss. Sundance, pg. 30, by: Elliot V. Kotek, "Smiley Face... and Gregg Araki"

Premiere (USA)

November 1999, Vol. 13, Iss. 3, pg. 87, by: Aimee Agresti, "Get Happy!"

Film Quarterly (USA)

1996, Vol 50, No. 1, pg. 18-26, by: James M. Moran

 

Kommentera här:

Lämna personangrepp och andra otrevligheter där de hör hemma: i en förpestad hjärna. Här finns plats för läsarfrågor, ris och ros som rör bloggen och andra trevligheter. Har du en hemlig fråga eller vill komma i kontakt med mig kan du istället maila på: varalesbisk@gmail.com